logo

Efterbehandling

Efterbehandling

Et fotografi behøver langt fra være færdigt, når der er trykket på udløserknappen på kameraet.

For langt de fleste fotografer er selve optagelsen kun den første del af processen. Den anden del består af efterbehandling af billedet.

Jeg stræber altid efter at få det bedst mulige billede ind i kameraet. Her er eksponering, komposition og belysning nogle af mine vigtigste overvejelser, for der er ikke noget, der kan rette op på et virkelig dårligt eller uskarpt foto.

Til gengæld kan et fantastisk billede blive endnu bedre, hvis det får den rette efterbehandling. Det er dog vigtigt, at det originale udtryk og troværdigheden bliver bevaret i billedet. Ellers er der tale om manipulation af virkeligheden.

Hvor grænsen går for redigering? Det er en individuel vurdering. For mit vedkommende bliver grænsen dog klart overskredet, hvis man tilfører nye elementer eller tager ting ud af billedet for at få det til at stå stærkere.

beforeafter
beforeafter
beforeafter
beforeafter